Malihe Rostami

منو

زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد

برگرفته از شعر ملک الشعرای بهار

زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد

بیدردی خلق دردم افزود به‌درد

جز خوردن‌خون‌دگرچه‌می‌شاید کرد

خون‌باید خورد و باز خون‌باید خورد

 

I got sick of these ugly people

دسته بندی ها: بر اساس اشعار ملک الشعرای بهار, مجموعه نقاشی ها

دیدگاه ها