Malihe Rostami

منو
 

با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار

برگرفته از شعر ملک الشعرای بهار

با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار

گفتا ز چراغ زهد ناید انوار

کس شهد ندیده است در کانِ نمک

کس میوه نچیده است از شاخِ چنار

 

Sweetheart sees me with gloria and cloak

دسته بندی ها: بر اساس اشعار ملک الشعرای بهار, مجموعه نقاشی ها

دیدگاه ها