Malihe Rostami

منو

خوش باش که گیتی نه برای من و تست

برگرفته از شعر ملک الشعرای بهار

خوش باش که گیتی نه برای من و تست

وین کار برون ز ماجرای من و تست

در خلقت عالم نبود مقصودی

قصدی هم اگر بود ورای من و تست

 

Always be happy, the world is not for you and me

دسته بندی ها: بر اساس اشعار ملک الشعرای بهار, مجموعه نقاشی ها

دیدگاه ها