Malihe Rostami

منو

برخیز که خود را ز غم آزاده کنیم

برگرفته از شعر ملک الشعرای بهار

برخیز که خود را ز غم آزاده کنیم

تا کی طلب روزی ننهاده کنیم

آخر که گل ما به سبو خواهد رفت

کن فکر سبویی که پر از باده کنیم

 

Get up and get yourself out of sorrow

 

دسته بندی ها: بر اساس اشعار ملک الشعرای بهار, مجموعه نقاشی ها

دیدگاه ها