Malihe Rostami

منو

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت

بر اساس شعر خیام

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

دسته بندی ها: بر اساس اشعار خیام, بهترین اثرها, مجموعه نقاشی ها

دیدگاه ها