Malihe Rostami | مجموعه آثار نقاشی های هوا نیلگون شد زمین رنگ رنگ - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

مجموعه آثار نقاشی های هوا نیلگون شد زمین رنگ رنگ

برای دیدن مشخصات مربوط به هر کدام از آثار مجموعه نقاشی های هوا نیلگون شد زمین رنگ رنگ بر روی (The air was bright the ground was colored) کلیک کنید.

The air was bright the ground was colored

هوا نیلگون شد زمین رنگ رنگ

همیشه آرزوهایی هستند که دیگر نیستند، آرزوهایی که می میرند. بذرهای استوار رویاهای نوجوانه زده، تنها در کالبد کودکانی می روید که از خاک محراب پیکار و رزم می آیند. مادرهایی که بافتنی می بافند به امید لحظه هایی که باز گرمای دور هم بودن در اجاق های خانه شان زنده شود. زن هایی که همچنان منتظرند که از ازدحام بهت زدگی رویاهای زنانگی و تعلیق رها شوند.

دنیا پر است از نافرجامی ها، نبودن ها و آرزوهایی که در خلا انسان دوستی، گم می شوند. تصور صورت سربازان پیر و جوان که تنها با جانشان وارد نبردی بی بازگشت می شوند و زخم های التیام نایافته جنگ که می مانند و جان می سوزانند، همیشه هست و خواهد بود. اگر این بودها را به هم پیوند بزنی عاشق رنگ ها خواهی بود. رنگ هایی که کنار هم می نشینند تا یادآور داستان روزمره “من” های جدا شده از “ما” باشند.

زمین که روزی مادر پیکر خاکی مان بود، آبستن دردهایی است که از غربت دست و پاهای گم شده در تاریخ نشات می گیرد. چه کسی می داند، شاید این همه رویاهای بی سرانجام روزی در آسمان نیلگون به شکل ابرهای پفکی سپید متولد شوند و ببارند و زمین رنگ رنگ شوند از فرهنگ برابری.

 

نظر بدهید!