Malihe Rostami | مجموعه (عبید زاکانی) - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

مجموعه (عبید زاکانی)

برای دیدن مشخصات مربوط به هر کدام از آثار مجموعه نقاشی های ملیحه رستمی بر اساس اشعار خیام بر روی (Ubayd Zakani) کلیک کنید.

Ubayd Zakani

خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی شاعر و لطیفه‌پرداز نامدار ایران در قرن هشتم هجری است. وی ازخاندان زاکانیان بوده و زاکانیان تیره‌ای از اعراب هستند که به قزوین مهاجرت کرده و آنجا ساکن شده بودند. وی به لحاظ وضعیت اجتماعی آن روزگار، به طنز روی آورد و نظم و نثر خود را وسیله حمله به عرف ها و عادات نادرست و مفاسد و معایب طبقه مشخصی از اجتماع قرار داد.

در بیانیه این مجموعه آمده است:

آدمیان همواره در انتظار لحظه های خوشایند ساخته ی ذهن هستند. کف پاهایشان بر زمین، متهم به نرسیدن شده است. آنچنان منتظر فرجام اسطوره ای خویشند که از خویشتنِ خویش گذشته اند. چه آرزوهایی که تنها در یادمان ها مرور شده اند و چه رویاهایی که در چارچوب یک قاب و در بطن لحظه ها گم شده اند. گویا پرواز روح و خیال، تنها معجزه رهایی از حسرت ها شده است.

آرزو می کنند که ای کاش پرنده می شدند. کاش بیقراری و شوق رسیدن به آسمان، اندیشه هایشان را لبریز می کرد و چه باشکوه و زیبا می بود حاصل جمع شوق و شهود که بر ریلِ بی امتداد لحظه ها، کفش های آهنینِ قطارِ زندگی را بوسه می زد.

اما دریغ که “فکری که بر آن طبع روان می گذرد، شرحش ز معانی و بیان می گذرد “

نظر بدهید!