فعالیت ها سال های اخیر من

نمایشگاه های نقاشی

 نمایشگاه هنرهای تجسمی با ۲۷۰ اثر (۱۳۷۸)

نمایشگاه انفرادی نقاشی، با عنوان حلقه و حلول و برگرفته از اشعار مولانا (۱۳۹۳)، گالری آرته

نمایشگاه انفرادی نقاشی، با عنوان یکی داره میبینه و برگرفته از اشعار حافظ ( ۱۳۹۴)، گالری شلمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی، با عنوان مختصات زن بودن (۱۳۹۵)، گالری نگر

داستان زندگی من

مهارت های فردی زیرکانه در وجود انسان زندگی می کنند، اندیشمندانه برنامه های روزمره را راهبری می کنند، خواه این مخلوق بخواهد خواه نخواهد گاه و بیگاه در محیط پیرامون انسان پررنگ می شوند و در یک لحظه دارنده خود را به دنیا معرفی می کنند.

رنگ ها و قلم صمیمانه ترین دوستان من هستند در لحظه های رسمی و غیر رسمی زندگی من نقش قدرتمندانه ای بازی می کنند. گاهی بی آنکه بدانم دستانم مصنوعی خلق می کنند و من در حیرتم که چه چیز در من زندگی می کند که اینگونه مرا در برگرفته است. من از کودکی اینگونه ام، بارها خواسته ام شکل و سیاق دیگری باشد اما حتی در نمای دیگری از زندگی من، قدرت خود را به رخ می کشد و من در قالب هنرمندان جای می گیرم. نقاش می شوم و نقاشی می کنم.