Malihe Rostami | خبرگزاری تعادل و خبر برگزاری نمایشگاه نقاشی نیمه گروهی با عنوان واکاوی در گالری شلمان - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

خبرگزاری تعادل و خبر برگزاری نمایشگاه نقاشی نیمه گروهی با عنوان واکاوی در گالری شلمان

خبرگزاری تعادل و خبر برگزاری نمایشگاه نقاشی نیمه گروهی با عنوان واکاوی در گالری شلمان

«واکاوی» عنوان نمایشگاهی گروهی از آثار هفت نقاش است که از دوم آذرماه در گالری «شلمان» برگزار می‌شود. الهام گردون‌زاده که برگزاری نمایشگاه نقاشی «واکاوی» را در گالری «شلمان» برعهده دارد به مهر گفت: این نمایشگاه شامل ۲۰ اثر هنری از ۷ هنرمند است که از ۲ آذرماه به نمایش گذاشته می‌شود. او با اشاره به اینکه نقاشی‌های این نمایشگاه به سبک انتزاعی است، اظهار کرد: با اینکه تابلوها ابعاد مختلفی دارند اما می‌توان وجه اشتراک همه آنها را انتزاعی بودنشان دانست که همچون آیینه‌ای نگاه شخصی، احساسات و نیازهای خالقانشان را به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد. گردون‌زاده در معرفی هرچه بیشتر نمایشگاه «واکاوی» تاکید کرد: آثار این نمایشگاه احساسات و هیجان‌های ‌درونی هفت هنرمند است که با استفاده از رنگ و نشانه‌های تصویری، به شکل انتزاعی خلق شده‌اند.

او اظهار کرد: روح و عقل هنرمند، آزادانه در حال واکاوی درون و پیرامونش است و از این طریق ذهن خود را در قالب آثار هنری منعکس می‌کند، به طوری که هر مخاطب به برداشتی متفاوت از هر اثر می‌رسد.

گردون‌زاده درباره خالقان این آثار گفت: ۲۰ تابلوی نقاشی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود که شامل آثاری از پگاه آقامحمدی، حسین آقایی‌پور، مینا حسن‌زاده، احمد حسینی، ملیحه رستمی، مریم رئوفی و سوسن شریفی می‌شود که هریک تاکنون نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرده‌اند.

برگزارکننده نمایشگاه «واکاوی» در پایان گفت: در این نمایشگاه آثار هنری ضمن نمایش، به فروش هم می‌رسد.

البته در حال حاضر آثار هنری هنوز برای نصب روی دیوار ارایه نشده اما با رسیدن تابلوها قیمت‌گذاری آنها از روز پنجشنبه ۱ آذرماه، آغاز خواهد شد.

نمایشگاه «واکاوی» از ۲ تا ۷ آذرماه در گالری شلمان برپا می‌شود.

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-97/133975-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4

نظر بدهید!